За нас

  • Проект „Апихелт: Подобряване на възможностите за професионално развитие в областта на апитерапията и здравето“ насърчава предприемачеството, включително социалното, и подкрепя бъдещи обучения и кариерно развитие в съответствие с личностното и професионално развитие на хората.
  • Проектът, който се осъществява по програма Еразъм+ на Европейския съюз, цели да разработи актуална обучителна програма и материали, свързани с употребата на пчелни продукти в алтернативната медицина, в резултат на което индиректно да повлияе на приходите на пчеларите.
  • Проектът се осъществява в рамките на 2 години – от ноември 2018 до края на октомври 2020 г.

Цели

Основните цели на проект „АПИХЕЛТ“ са:

  • Да разработи обучителна програма по апитерапия, както и съвременни учебни материали за алтернативна медицина с пчелни продукти;
  • Да разработи електронна платформа за обучение „Апихелт“;
  • Да насърчи обучението на професионалисти, да допринесе за повишаване на активното гражданство и заетостта, да насърчи предприемачеството (вкл. социалното), да предостави подкрепа за бъдещи обучения и кариерно развитие в областта в съответствие с професионалното и личностното развитие на хората;
  • Да актуализира знанията за пчелните продукти и тяхната употреба в алтернативната медицина и да предостави подкрепа за различни професионални групи, институции, учебни центрове и преподаватели;
  • Да насърчи създаването на мрежа от заинтересовани страни на местно и регионално ниво;
  • Да допринесе за повишаване приходите на пчеларите чрез насърчаване използването на пчелните продукти като част от алтернативната медицина.