O projekcie

  • Projekt „APIHEALTH: Poprawa możliwości rozwoju zawodowego w sektorze Apiterapii z uwzględnieniem wpływu na zdrowie” promuje edukację w zakresie przedsiębiorczości, zwiększenia samozatrudnienia i tworzenia nowych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorczości społecznej) a także wspierania przyszłych ścieżek kształcenia i kariery.
  • Projekt, który jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS + ma na celu stworzenie programów edukacyjnych dotyczących apiterapii oraz opracowanie w pełni aktualnych materiałów edukacyjnych mających na celu wykorzystanie produktów pszczelich w medycynie alternatywnej, a następnie zwiększenie dochodów pszczelarzy poprzez zróżnicowanie ich działalności.
  • Okres realizacji projektu zaplanowano na 24 miesiące. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2018 r. a zakończy się 31 października 2020 r

Cele

Główne cele projektu APIHEALTH to:

  • Opracowanie programu nauczania w oparciu o apiterapię i produkty pszczele oraz całkowicie zaktualizowanie materiałów edukacyjnych dotyczących produktów pszczelich w medycynie alternatywnej;
  • Opracowanie platformy e-learningowej ApiHealth.
  • Promowanie szkolenia specjalistów w celu rozwijania aktywnej postawy obywatelskiej, zdolności do samozatrudnienia i tworzenia nowych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorczości społecznej); wspieranie uczenia się i rozwoju ścieżek kariery zgodnej z rozwojem osobistym i zawodowym;
  • Uaktualnianie i doskonalenie wiedzy instruktorów oraz wspieranie powiązanych grup zawodowych, instytucji zajmujących się ochroną środowiska i ośrodków szkoleniowych w dziedzinie edukacji, związanej z produktami pszczelimi i ich wykorzystaniem w medycynie alternatywnej.
  • Stworzenie sieci zainteresowanych stron na poziomie lokalnym i regionalnym.
  • Zwiększenie dochodów pszczelarzy poprzez wykorzystanie produktów pszczelich w medycynie alternatywnej.
  • Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator