Rezultaty

  • O1: Metodologia szkoleniowa
  • O2: Program ApiHealth
  • O3: Materiał szkoleniowy ApiHealth
  • O4: Platforma e-learningowa
  • O5: Test pilotażowy
  • O6: Podręcznik ApiHealth