Despre proiect

  • Proiectul "Apihealth: Îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare profesională în sectorul Apiterapiei din perspectiva sănătății" promovează formarea profesioniștilor pentru a dezvolta un spirit cetățenesc activ, capacitatea de angajare și noi tipuri de afaceri (inclusiv antreprenoriatul social) pentru a sprijini șansele de învățare și de carieră ale indivizilor în conformitate cu dezvoltarea lor personală și profesională.
  • Proiectul, care este implementat în cadrul programului european ERASMUS +, urmărește să elaboreze un curriculum educațional bazat pe apiterapie și să dezvolte materiale educaționale de ultimă oră care vizează utilizarea produselor apicole în medicina alternativă și, ulterior, creșterea veniturilor apicultorilor prin diversificarea activităților lor.
  • Proiectul, care este implementat în cadrul programului european ERASMUS +, urmărește să elaboreze un curriculum educațional bazat pe apiterapie și să dezvolte materiale educaționale de ultimă oră care vizează utilizarea produselor apicole în medicina alternativă și, ulterior, creșterea veniturilor apicultorilor prin diversificarea activităților lor.

Obiective

Obiectivele principale ale proiectului ApiHealth sunt:

  • Elaborarea unui curriculum bazat pe apiterapie și produse apicole și să elaboreze materiale educaționale aduse la zi privind produsele apicole în medicina alternativă;
  • Dezvoltarea platformei de e-Learning ApiHealth;
  • Promovarea formării profesioniștilor pentru a dezvolta un spirit civic activ, capacitatea de angajare și noi tipuri de afaceri (inclusiv antreprenoriatul social); să sprijine șansele de învățare și de carieră ale indivizilor în conformitate cu dezvoltarea lor personală și profesională;
  • Actualizarea și îmbunătățirea cunoștințelor formatorilor și sprijinirea grupurilor profesionale aferente, a instituțiilor de mediu și a centrelor de formare în domeniul educației legate de produsele apicole și utilizarea acestora în medicina alternativă;
  • Crearea unei rețele de părți interesate la nivel local și regional;
  • Creșterea veniturilor apicultorilor prin utilizarea produselor apicole în medicina alternativă.