O nás

  • Projekt „Apihealth: Zlepšenie možností profesionálneho rozvoja v sektore Apiterapia“ podporuje vzdelávanie v oblasti podnikania s cieľom rozvíjať aktívne občianstvo, zamestnateľnosť a vytvárať nové podniky (vrátane sociálneho podnikania), podporovať budúce vzdelávanie a profesijné dráhy jednotlivcov v súlade s ich osobným a profesionálnym rozvojom.
  • Cieľom projektu, ktorý sa realizuje v rámci programu Európskej únie ERASMUS +, je navrhnúť učebné osnovy apiterapie a včelárstva a vypracovať vzdelávacie materiály zamerané na využívanie včelích produktov v alternatívnej medicíne a následne zlepšiť finančnú situáciu včelárov.
  • Obdobie realizácie projektu je naplánované na 24 mesiacov, začiatok projektu 1. novembra 2018 a koniec 31. októbra 2020.

Ciele

Hlavné ciele projektu APIHEALTH sú:

  • Návrh vzdelávacích osnov, zameraných na apiterapiu a vytvorenie aktualizovaných vzdelávacích materiálov, zameraných na využívanie včelích produktov v alternatívnej medicíne;
  • Vytvorenie e-learningovej platformy ApiHealth;
  • Podpora vzdelávania profesionálov v záujme rozvoja aktívneho občianstva, zamestnateľnosti a vytvárania nových podnikateľských aktivít, podporovať budúce vzdelávacie a kariérne možnosti pre jednotlivcov v súlade s ich osobným a profesionálnym rozvojom;
  • Aktualizovať a zdokonaľovať vedomosti lektorov a podporovať súvisiace profesijné skupiny, environmentálne inštitúcie a školiace centrá v rámci vzdelávania, týkajúceho sa včelích produktov a ich využitia v oblasti alternatívnej medicíny;
  • Vytvorenie siete zainteresovaných strán na miestnej a regionálnej úrovni
  • Zvýšenie príjmov včelárov prostredníctvom využívania včelích produktov v alternatívnej medicine.