Outputs

  • O1: Metodika vzdelávania
  • O2: Učebné osnovy kurzu Apitherapie
  • O3: Vzdelávacie materiály pre kurzy o Apitherapii
  • O4: Elektronická vzdelávacia platforma
  • O5: Pilotný testovací kurz
  • O6: Príručka ApiHealth