Hakkında

  • “Apihealth: Apiterapi de sağlık açısından mesleki gelişim fırsatlarının geliştirilmesi başlıklı ” proje, bireyler için gelecekteki öğrenme ve kariyer yollarını desteklemek üzere aktif vatandaşlık, istihdam edilebilirlik, ve yeni işler (sosyal girişimcilik dahil) geliştirmek için girişimcilik eğitimini teşvik etmektedir.
  • Avrupa Birliği programı ERASMUS + kapsamında yürütülen bu proje, apiterapid uygulamalarında arı temelli eğitim müfredatı tasarlamayı , geleneksel ve tamalayıcı tıp uygulamalarında arı ürünlerinin kullanımını amaçlayan tamamen güncel eğitim materyalleri geliştirmeyi ve dolayısıyla arıcıların gelirlerini artırmayı amaçlamaktadır.
  • Projenin uygulanma süresi 24 ay olup, 1 Kasım 2018'de başlayarak ve 31 Ekim 2020'de sona ermesi planlanmıştır.

Amaçlar

APIHEALTH projesinin temel amaçları:

  • Geleneksel ve tamalayıcı tıp uygulamalarında arı ürünlerine dayalı bir öğretim programıyla güncelleştirilmiş eğitim materyalleri sunmak,
  • ApiHealth e-Öğrenme platformu oluşturmak,
  • Profesyonellerin aktif vatandaşlık, istihdam edilebilirlik ve yeni iş geliştirme (sosyal girişimcilik dahil) konusunda eğitimlerini teşvik etmek; Bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine uygun olarak gelecekteki öğrenme ve kariyer yollarını desteklemek;
  • Eğiticilerin bilgilerini güncellemek ve geliştirmek ve arı ürünlerinin sağlık alanında ( Korunma ve Sağaltım) kullanımı ile ilgili olarak eğitimdeki ilgili meslek gruplarını ve eğitim merkezlerini desteklemek.
  • Yerel ve bölgesel düzeyde bir paydaş ağı oluşturmak,
  • Sağlık uygulamalarında arı ürünlerinin kullanılmını artırarak arıcının gelirini artırmak,