Proje Ürünleri

  • O1: Eğitim metodolojisi
  • O2: Yeniliklçi Apiterapi Müfredatı
  • O3: Apiterapide eğitim içeriği
  • O4: E-Öğrenme platformu
  • O5: Pilot test kursu
  • O6: Apiterapi El Kitabı